Foukaná izolace > Srovnání

Srovnání vlastností izolačních materiálů

vlastnost/materiál pěnový polystyren sklo-minerální vata CLIMATIZER PLUS
tepelná izolace ANO ANO ANO
zvuková izolace ANO ANO ANO
součinitel tepelné vodivosti 0,036 - 0,045 0,039 - 0,041 0,035 - 0,039
měrná tepelná kapacita 1270 J.Kg¯¹.K¯¹ 920 J.Kg¯¹.K¯¹ 1907 J.Kg¯¹.K¯¹
ekologicky šetrný výrobek NE NE (formaldehyd) ANO
odolnost proti prohoření nízká střední vysoká
šíření plamene >0* 0 (materiál nešíří plamen) 0 (materiál nešíří plamen)
náročnost instalace zateplení složitá (nutno rozebrat konstrukci) složitá (nutno rozebrat konstrukci) snadná (bez nutnosti rozebrání konstrukce)
rychlost provedení dle konstrukce dle konstrukce velmi rychlé
omezení provozu během instalace ANO ANO NE
nespotřebované placené zbytky (odřezky, atd.) odřezky odřezky nejsou
sesedání izolace NE ANO NE (při aplikaci do dutin)
dokonalé utěsnění prostorů izolací NE (tepelné mosty mezi deskami) NE (tepelné mosty mezi deskami) ANO (homogenní materiál)
odolnost proti škůdcům ANO ANO ANO
odolnost proti plísním ANO ANO ANO

* Šíření plamene po povrchu ČSN 73 0863. Z provedených zkoušek vyplývá, že index šíření po povrchu samotného pěnového polystyrenu je větší než 0. Z tohoto důvodu se doporučuje jeho zakrytí nehořlavým materiálem tak, aby povrchovou úpravu bylo možno hodnotit jako nehořlavou.

 

Také se neváhejte podívat na videoukázky, které velmi názorně vypovídají o vlastnostech jednotlivých materiálů.