Kalkulátor

Climatizer Plus

 • speciální celulózová vlna, vyráběná patentovanou technologií z výběrového recyklovaného novinového papíru
 • izolace je na dotyk příjemná, ekologická a zdravotně nezávadná
 • vysoká odolnost proti ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu, materiál nešíří plamen, na kovy nepůsobí korozivně
 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,038 W/m.K
 • vysoká měrná tepelná kapacita: cd = 2020 J/kg.K (cca 2,5x vyšší než minerální izolace nebo polystyren)
 • objemová hmotnost izolace: 30 – 90 kg/m3 (dle druhu aplikace)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 3 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: B-s1-d0 (suchá izolace v dutině za stanovených podmínek), C-s1-d0 (suchá volně foukaná izolace), dle ČSN EN 13501-1
 • aplikace stroji KRENDL, X-FLOC
 • maximální teplota použití = 105oC
 • certifikáty, atesty, protokoly ke stažení


web/material_climatizer.jpg


Další fakta o Climatizeru Plus

 • v průběhu výroby je celulózové vlákno unikátní technologií obohaceno o další zdravotně nezávadné, patentované látky, tak aby splňovalo veškeré technické požadavky
 • izolace CLIMATIZER PLUS je odolná vůči ohni, plísním, hlodavcům a hmyzu
 • foukaná neboli dutinová izolace CLIMATIZER PLUS je vhodná pro zateplení všech částí konstrukce jako je podlaha, strop, půda, podkroví, stěna nebo střecha
 • z 90% výroby je CLIMATIZER PLUS vyvážen do více než 20 zemí světa -> dohled mnoha zahraničních i domácích laboratoří a zkušeben (Evropský certifikát CE, Evropský technický atest ETA 06 / 0086)
 • výroba probíhá dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.
 • CLIMATIZER PLUS je jako jediný v Evropě vyráběn (od roku 1991) na základě původní kanadské licence unikátní technologií – zaručena kvalita a stálost výrobku – na materiál poskytována záruka 20 let!
 • tepelně akustická izolace s názvem CLIMATIZER PLUS má dlouhou historii ze severoamerického kontinentu – 70. léta 20. století
 • k dispozici je množství domácích i zahraničních veřejně dostupných certifikátů a protokolů o měření -> zaručena kvalita a stálost
 • v ČR je vybudována široká síť (více než 140) pravidelně školených aplikačních firem
 • aplikace tepelně akustické izolace CLIMATIZER PLUS není vázána na počasí a roční období
 • CLIMATIZER PLUS je ekologicky šetrný výrobek
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS se používá pro izolace novostaveb i rekonstrukcí (rodinné domy, panelové domy, školy, historické objekty, hospodářské objekty, výrobní a skladové haly, centra zábavy a sportu) a pokud je to technicky vhodné do vodorovných, šikmých i svislých konstrukcí
 • díky unikátní technologii aplikace je konstrukce skutečně izolována – je zaručena dokonalá izolace beze spár i v nepřístupných místech, nevznikají žádné odřezky a odpad, při rekonstrukcích není ve většině případů nutná složitá demontáž konstrukce
 • během aplikace materiálu není nijak narušen chod domácnosti či organizace
 • aplikace izolace CLIMATIZER PLUS je cenově výhodná s návratností investice již od 3 let!
 • tepelně akustická izolace CLIMATIZER PLUS je registrována v systému Zelená úsporám
 • garance na vlastnosti izolace CLIMATIZER PLUS je 20 let!


Soubory ke stažení

Technický list – foukaná minerální izolace CLIMASTONE S
Technický list – foukaná minerální izolace CLIMASTONE L
Technický list – foukaná minerální izolace CLIMASTONE M
CLIMATIZER PLUS - podrobný prospekt - 1/2014

loga/climatizer.jpg

Vytvořte si nezávaznou objednávku:

Veškeré změny v tomto formuláři je potřeba potvrdit odesláním do databáze zeleným tlačítkem dole.

Foukaná izolace

Vodorovná konstrukce otevřená

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:

Vyberte z fotografií případ, který je nejbližší vašemu...

Foukaná izolace

Vodorovná konstrukce uzavřená

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:

Vyberte z fotografií případ, který je nejbližší vašemu...

Foukaná izolace

Šikmá konstrukce do 30°

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:
Foukaná izolace

Šikmá konstrukce nad 30° do 45°

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:
Foukaná izolace

Šikmá konstrukce nad 45° do 80°

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:
Foukaná izolace

Obvodová stěna v dutině (80° - 90°)

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:

Vyberte z fotografií případ, který je nejbližší vašemu...

Foukaná izolace

Dvouplášťová střecha

Tloušťka izolace:cm
Rozměr A:m
Rozměr B:m
Počet jednotek: m3
Materiál/Typ:
Cena/m3:
Cena:
Cena s 15% DPH:

Vyberte z fotografií případ, který je nejbližší vašemu...

Celková cena položek:
vč. DPH:

Uvedené ceny jsou přibližné, závisí na dalších parametrech konkrétní stavby a aplikace.

Doplňující údaje

Soubory:
Předběžný termín obhlídky:
Předběžný termín realizace:
Poznámky:

Povolené přípony uploadovaných souborů jsou: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, DOC, DOCX, XLS, XLSX